S BLDG.

Osaka, Japan  |  2015

SHop, Apartment  |  420sqm